ErzincanGenelGüncel

Pandemiye Dikkat Çekmek İçin Davullu Boyalı Performans

Muzaffer Koşan

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, ‘Covid-19 Pandemisi? ve eğitime dikkat çekmek için kent merkezinde ilginç bir gösteriye imza attı. Kendini kırmızı beyaz renklere boyayan Kavukçu, vatandaşların şaşkın bakışları altında davul çalarak Cumhuriyet Meydanı‘na yürüdü.

Dünya genelinde yaşanan ‘Covid 19 Pandemisi’ne dikkat çekmek isteyen EBYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu yine ilginç bir gösteri yaptı. Sabah saatlerinde Ordu Caddesi üzerindeki saat kulesi önünde kırmızı beyaz boyalarla eylemine başlayan Kavukçu, burada bir süre davul çaldı. Üzerine döktürdüğü kırmızı beyaz boyalarla davul çalarak Ordu Caddesi’nde yürüyüş yapan Dekan davul çaldı, vatandaşların şaşkın bakışları altında yüksek sesle bağırarak pandemiye karşı dikkatli olunmasını istedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, yaptığı açıklamasında “Sanatçı, Türk toplumlarında devletin yaptığı duyurularda kullanılan, günümüzde de ekseriyetle kullanılan iki dörtlük bir ritim kalıbı ile ulusal ve uluslararası anlamda eğitim üzerinden çağrıda bulundu. Covid-19’u hatırlatan davulun biçimi ile pandemi sürecinde Covid- 19’un ve buna karşı gereken tedbirin adeta duyurusu yapılmaktadır. Geleneksel davulun sesi günümüz sorunlarına dikkatleri toplayan bir duyuru niteliğindedir. Bu, aynı zamanda günlük yaşamda olduğu gibi ulusal ve uluslararası eğitimin pandemi sürecinde, tedbirler içerisinde devam ettirilmesini de içeren bir performans dilidir. Bu arada performansın anlamına yer veren bir metin de basına ve insanlara dağıtılmıştır. Farklı tarihlerde yapmayı planladığı bu performansını, özellikle fakültenin sınav duyuru tarihlerine denk gelecek şekilde yapması ile genelde eğitimi ve özelde sanat eğitiminin önemini vurgulamaktadır. Bir yandan da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin sanat eğitimi için yaptığı ilk sınavın duyurusu niteliğini de taşımaktadır. Davulu, kırmızı-beyaz rengi ve suyu simgesel anlamları ile bir araya getirdiği performansında Kavukcu, Erzincan merkezinden sanatsal söylemin ve tüm disiplinler açısından da eğitimin gücünü, çeşitliliğini ve yaşamla olan etkileşimini- işitsel ve görsel anlamda- dünyaya duyurmaktadır. Türk toplumunda ve birçok farklı kültürde gücü sembolize cden davulun düğünlerde, çeşitli duyurularda ve benzeri birçok macerada uzun yıllardır kullanıldığını bilmekteyiz. Günümüzde teknolojik gelişmeler ile kullanımı bir bağlamda azalsa da yaygın olarak halk içerisinde toplumsal söylemini sürdürmektedir. Tarihte ve günümüzde davul, kimi zaman devlet kurumlarının çağrılarında kimi zaman ise halk içinde bazen bireysel, bazen de geniş kitlelere hitap için kullanılmıştır. Bu performansta, genel anlamıyla eğitimin ve sanat eğitiminin tüm toplumlarda düşünsel ve kültürel derinlikteki etkileşiminin, önemine dair sanatsal bir söylem oluşturulması amaçlanmıştır. Performansta kullandığı davulun bir yüzeyine, eğitimi simgelemesi bakımından matematik, tip, hukuk, felsefe, resim, şiir gibi eğitimin birçok disiplinine ait görseller, bir yüzeyine de Erzincan ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesiyle ilgili görseller ile kolaj yapan Kavukcu, aynı zamanda davulu güncel koşulları sembolize etmesi için modifiye etmiştir. Bir anlamda sanatçı, eğitimin disiplinler arası varlığını da bu kolaj davul ile simgeselleştirmiştir. Bilimden sanata, geçmişten günümüze, davul üzerinde yer alan görseller de adeta davulun sesiyle günümüz insanına seslenmektedir. Davul yüzeyine eklenen korona-virüs göndermeli biçimler ile güncel pandemi koşullarında eğitime dikkat çekilirken, kuru bırakılmaması, kuralların uygulanması vurgusunu da içinde barındırmaktadır. Bu bağlamda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin tedbir kuralları kapsamında bütün fiziki koşulları yerine getirdiğinin vurgusu da önemlidir. Performans için kullanılan davul üzerine eklenen Covid-19 temsili biçimlerin, aynı zamanda virüsün her an karşımıza çıkabileceğine ve yalnızca eğitimde değil hayatın her anında sürekli tedbir gerektirdiğine dair vurgusu da güncel dünya koşullarını anlayabilmemiz açısından takdire şayandır.

Performansında davulla birlikte kırmızı-beyaz boya ve su kullanan sanatçı, renklerin ve suyun bazı sembolik anlamlarından yola çıkmıştır. Kırmızı-beyaz renklerinin Türk bayrağına gönderme yaparak ulusal renkler oluşu yanında evrensel simgeselliği de oldukça güçlüdür. Sanatçı, bu kontrast renkleri birlikte kullanarak, yerelde, ulusalda ve evrenselde sanat, eğitim ve sanat eğitiminin yönlendirici ve birleştirici etkisine dikkat çekmiştir. Su ise saflık, anlık, temizlik, saydamlık, yaşam ve doğayı temsil eden bir anlam içerdiği gibi eğitimin de insan yaşamında aynı paralellikte ki kavramları gösterir olduğu gerçeğine gönderme yapmaktadır. Suyun simgesel anlamları ile toplumumuzu ve kültürümüzü temsili yeti açısından kırmızı ve beyaz renkler ile paralellik içinde olduğunu söyleyen Kavukcu, sanatın da bütün bu temsilleri bir araya getirmesi dolayısı ile bileştirici rolüne dikkat çekmektedir. Bu anlam aynı zamanda uluslararası etkileşimi/ilgiyi de içinde barındırmaktadır. Davul, bütün toplumlarda evrensel bir dilin parçalanırdı. Üçünün Kırmızı-Beyaz renkler, su bir araya gelişinin ise evrenselliğin en güçlü ifadelerinden biri olan performans sanatında gerçekleşmesi dikkat çekicidir. Sanatçı, performansında görsel ve işitsel dili, tanıdık nesneler ve sembolik anlamları ile bir araya getirerek daha etkin bir izleyici etkileşimini arzulamaktadır. Performansı ile Kavukcu, geleneksel davranış biçimleri ve çağdaş sanat dilini buluşturmaktadır. Günlük dile ait sınav, eğitim ve pandemi mantığını çağdaş sanat bağlamında ele alarak, sanatın günlük yaşam ile arasında ki bağını da ortaya çıkarmaktadır. Böylece sanatçı, çağdaş sanat eğitimi verecek olan kurumunda halkla bütünleşmeyi amaçlayan eğitim dilinin ilk işaretlerini böylelikle vermektedir. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Akın Levent’in de projeyi desteklemesini bize, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi eğitim anlayışının, evrensel bir dille insanlığa ulaşma çabalarını göstermektedir. Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, çalışmaya verdikleri destekten dolayı Sayın Erzincan Valisi Mehmet Makas ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve yönetimine ayrıca teşekkür ederim” diye konuştu.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu